نمایش 73–96 از 114 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 12 36
رول کوتد 120 گرم عرض 152 NovaJet
بستن

رول کوتد 120 گرم عرض 152 NovaJet

تومان۴۸۰,۰۰۰
رول کوتد ۱۲۰ گرم عرض 152 با طول 30 متر جهت کاربرد در پلاترهای رنگی می باشد و یک رول کاغذی باکیفیت و مناسب است که جهت استفاده در انواع پرینترهای پلاتر تولید می شود. این رول کاغذی قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالایی دارد.
رول کوتد 128 گرم سایز 106 Evolution
بستن

رول کوتد 128 گرم عرض 106 Evolution

تومان۳۰۵,۰۰۰
رول کوتد 128 گرم عرض 106.7 سانتی متر با طول 30 متر اولوشن جهت کاربرد در پلاترهای رنگی می باشد و یک رول کاغذی باکیفیت و مناسب است که جهت استفاده در انواع پرینترهای پلاتر تولید می شود. این رول کاغذی قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالایی دارد.
رول کوتد 128 گرم سایز 106 Mega
بستن

رول کوتد 128 گرم عرض 106 Mega

تومان۲۸۰,۰۰۰
رول کوتد 128 گرم عرض 106.7 با طول 30 متر مگا جهت کاربرد در پلاترهای رنگی می باشد و یک رول کاغذی باکیفیت و مناسب است که جهت استفاده در انواع پرینترهای پلاتر تولید می شود. این رول کاغذی قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالایی دارد.  
رول کوتد 128 گرم عرض 91 Evolution
بستن

رول کوتد 128 گرم عرض 91 Evolution

تومان۲۶۵,۰۰۰
رول کوتد 128 گرم عرض 91.4 با طول 30 متر اولوشن جهت کاربرد در پلاترهای رنگی می باشد و یک رول کاغذی باکیفیت و مناسب است که جهت استفاده در انواع پرینترهای پلاتر تولید می شود. این رول کاغذی قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالایی دارد.  
رول کوتد 128 گرم عرض 91 Mega
بستن

رول کوتد 128 گرم عرض Mega 91

تومان۲۳۵,۰۰۰
رول کوتد 128 گرم عرض 91.4 با طول 30 متر جهت کاربرد در پلاترهای رنگی می باشد و یک رول کاغذی باکیفیت و مناسب است که جهت استفاده در انواع پرینترهای پلاتر تولید می شود. این رول کاغذی قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالایی دارد.  
رول کوتد 156 گرم سایز 106 Mega
بستن

رول کوتد 156 گرم عرض Mega 106

تومان۳۳۰,۰۰۰
رول کوتد 156 گرم عرض 106.7 سانتی متر با طول 30 متر مناسب کاربرد در پلاترهای رنگی می باشد و یک رول کاغذی باکیفیت و مناسب است که جهت استفاده در انواع پرینترهای پلاتر تولید می شود. این رول کاغذی قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالایی دارد.
رول کوتد 156 گرم عرض 91 Mega
بستن

رول کوتد 156 گرم عرض Mega 91

تومان۲۸۵,۰۰۰
رول کوتد 156 گرم عرض 91.4 سانتی متر و با طول 30 متر مگا مناسب کاربرد در پلاترهای رنگی می باشد و یک رول کاغذی باکیفیت و مناسب است که جهت استفاده در انواع پرینترهای پلاتر تولید می شود. این رول کاغذی قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالایی دارد.
رول کوتد 160 گرم سایز 106 Mega
بستن

رول کوتد 160 گرم عرض 106 Mega

تومان۳۴۰,۰۰۰
رول کوتد 160 گرم عرض 106.7 با طول 30 متر مگا مناسب کاربرد در پلاترهای رنگی می باشد و یک رول کاغذی باکیفیت و مناسب است که جهت استفاده در انواع پرینترهای پلاتر تولید می شود. این رول کاغذی قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالایی دارد.
رول کوتد 160 گرم عرض 127 NovaJet
بستن

رول کوتد 160 گرم عرض 127 NovaJet

تومان۴۶۵,۰۰۰
رول کوتد 160 گرم عرض 127 با طول 30 متر نواجت جهت استفاده در دستگاه پلاتر رنگی می باشد و یک رول کاغذی باکیفیت و مناسب است که جهت استفاده در انواع پرینترهای پلاتر تولید می شود. این رول کاغذی قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالایی دارد.  
رول کوتد 160 گرم عرض 152 NovaJet
بستن

رول کوتد 160 گرم عرض 152 NovaJet

تومان۵۶۵,۰۰۰
رول کوتد 160 گرم عرض 152 با طول 30 متر نواجت جهت استفاده در دستگاه پلاتر رنگی می باشد و یک رول کاغذی باکیفیت و مناسب است که جهت استفاده در انواع پرینترهای پلاتر تولید می شود. این رول کاغذی قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالایی دارد.
رول کوتد 160 گرم عرض 61 NovaJet
بستن

رول کوتد 160 گرم عرض 61 NovaJet

تومان۲۵۵,۰۰۰
رول کوتد 160 گرم عرض 61 با طول 30 متر نواجت جهت استفاده در دستگاه پلاتر رنگی می باشد و یک رول کاغذی باکیفیت و مناسب است که جهت استفاده در انواع پرینترهای پلاتر تولید می شود. این رول کاغذی قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالایی دارد.
رول کوتد 160 گرم عرض 91 NovaJet
بستن

رول کوتد 160 گرم عرض 91 NovaJet

تومان۳۴۰,۰۰۰
رول کوتد 160 گرم عرض 91 با طول 30 متر نواجت جهت استفاده در دستگاه پلاتر رنگی می باشد و یک رول کاغذی باکیفیت و مناسب است که جهت استفاده در انواع پرینترهای پلاتر تولید می شود. این رول کاغذی قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالایی دارد.
رول کوتد 160 گرم عرض 91 Mega
بستن

رول کوتد 160 گرم عرض Mega 91

تومان۲۸۵,۰۰۰
رول کوتد 160 گرم عرض 91.4 سانتی متر با طول 30 متر مناسب برای پرینتر های چاپ طولی و یا دستگاه های پلاتر می باشد و یک رول کاغذی باکیفیت و مناسب است که جهت استفاده در انواع پرینترهای پلاتر تولید می شود.    
رول کوتد 160 گرم عرض 106 NovaJet
بستن

رول کوتد 160 گرم عرض NovaJet 106

تومان۳۹۰,۰۰۰
رول کوتد 160 گرم عرض 106.7 با طول 30 متر جهت استفاده در پلاتر رنگی می باشد و یک رول کاغذی باکیفیت و مناسب است که جهت استفاده در انواع پرینترهای پلاتر تولید می شود. این رول کاغذی قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالایی دارد.  
رول کوتد 180 گرم عرض 106 Evolution
بستن

رول کوتد 180 گرم عرض 106 Evolution

تومان۴۲۰,۰۰۰
رول کوتد 180 گرم عرض 106.7 با طول 30 متر اولوشن مناسب برای دستگاه پلاتر رنگی می باشد و یک رول کاغذی باکیفیت و مناسب است که جهت استفاده در انواع پرینترهای پلاتر تولید می شود. این رول کاغذی قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالایی دارد.
رول کوتد 180 گرم سایز 106 Mega
بستن

رول کوتد 180 گرم عرض 106 Mega

تومان۴۰۰,۰۰۰
رول کوتد 180 گرم عرض 106.7 سانتی متر با طول 30 متر مگا مناسب برای استفاده در دستگاه پلاتر رنگی می باشد و یک رول کاغذی باکیفیت و مناسب است که جهت استفاده در انواع پرینترهای پلاتر تولید می شود. این رول کاغذی قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالایی دارد.  
رول کوتد 180 گرم عرض 91 Evolution
بستن

رول کوتد 180 گرم عرض 91 Evolution

تومان۳۶۵,۰۰۰
رول کوتد 180 گرم با عرض 91.4  سانتی متر و با طول 30 متر برند اولوشن مناسب برای چاپ تصاویر و عکس در دستگاه پلاتر رنگی می باشد.  
رول کوتد 180 گرم سایز 91 Mega
بستن

رول کوتد 180 گرم عرض 91 Mega

تومان۳۶۰,۰۰۰
رول کوتد 180 گرم عرض 91.4 سانتی متر با طول 30 متر.

ویژگی ها:

جنس: کاغذ | لایه سطحی: مات | روش چاپ: جوهر افشان | جوهر سازگار: دای، پیگمنت | کشور سازنده: چین | برند: Mega
رول کوتد 190 گرم عرض 106 Mega
بستن

رول کوتد 190 گرم عرض 106 Mega

تومان۳۹۰,۰۰۰
رول کوتد 190 گرم عرض 106.7 با طول 30 متر مگا مناسب برای استفاده در دستگاه پلاتر رنگی می باشد و یک رول کاغذی باکیفیت و مناسب است که جهت استفاده در انواع پرینترهای پلاتر تولید می شود. این رول کاغذی قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالایی دارد.
رول کوتد ۱۲۰ گرم عرض ۱۰۶.۷ NovaJet
بستن

رول کوتد ۱۲۰ گرم عرض ۱۰۶ NovaJet

تومان۳۱۰,۰۰۰
رول کوتد ۱۲۰ گرم عرض ۱۰۶.۷ با طول ۳۰ متر مناسب برای کار در پلاتر های رنگی می باشد و یک رول کاغذی باکیفیت و مناسب است که جهت استفاده در انواع پرینترهای پلاتر تولید می شود. این رول کاغذی قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالایی دارد.
رول کوتد ۱۲۰ گرم عرض ۹۱.۴ NovaJet
بستن

رول کوتد ۱۲۰ گرم عرض ۹۱ NovaJet

تومان۲۶۵,۰۰۰
رول کوتد ۱۲۰ گرم عرض ۹۱.۴ با طول ۳۰ متر نواجت مناسب برای دستگاه های پلاتر رنگی می باشد و یک رول کاغذی باکیفیت و مناسب است که جهت استفاده در انواع پرینترهای پلاتر تولید می شود. این رول کاغذی قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالایی دارد.
زیر-مانیتوری
بستن

زیر مانیتوری

تومان۵۸,۰۰۰
زیر مانیتوری وسیله ای است که برای تنظیم ارتفاع مانیتور بر روی میز کار استفاده می شود تا مانیتور در دید مستقیم قرار بگیرد تا از خم شدن سر جلوگیری کند.
فوم برچسبدار 10 میل سایز 100*140
بستن

فوم برد چسبدار 10 میل سایز 140* 100

تومان۱,۲۵۰,۰۰۰
فوم برد چسبدار 10 میل سایز 140×100 برای چسباندن عکسها و تصاویر چابی بر روی ان مناسب می باشد.

ویژگی ها:

نوع: چسبدار | ضخامت: 10 میل | ابعاد: 140 در 100 سانتی متر | کشور سازنده: کره جنوبی | تعداد در هر بسته: ۱۵ عدد فوم
فوم برد چسبدار 10 میل سایز 70 در 100
بستن

فوم برد چسبدار 10 میل سایز 70*100

تومان۶۵۰,۰۰۰
فوم برد چسبدار 10 میل سایز 70×100 برای چسباندن عکسها و تصاویر چابی بر روی ان مناسب می باشد.

ویژگی ها:

نوع: چسبدار | ضخامت: ۱۰ میل | ابعاد: ۷۰ در ۱۰۰ سانتی متر | کشور سازنده: کره جنوبی | تعداد در هر بسته: ۱۵ عدد فوم