نمایش 49–72 از 114 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 12 36
رول لمینت سرد ماسه ای 80 میکرون 50 متری عرض 152
بستن

رول لمینت سرد ماسه ای 80 میکرون 50 متری عرض 152

تومان۹۴۰,۰۰۰
رول لمینت سرد ماسه ای 80 میکرون 50 متری عرض 152 سانتی متر نوعی PVC است که برای محافظت از عکس ها استفاده می شود.

ویژگی ها:

ضخامت: 80 میکرون | طول: 50 متر | عرض: 152 سانتی متر | نوع: لمینت سرد ماسه ای
رول لمینت سرد ماسه ای 80 میکرون 50 متری عرض 91
بستن

رول لمینت سرد ماسه ای 80 میکرون 50 متری عرض 91

تومان۵۸۰,۰۰۰
رول لمینت سرد ماسه ای 80 میکرون 50 متری عرض 91 سانتی متر نوعی PVC است که برای محافظت از عکس ها استفاده می شود.

ویژگی ها:

ضخامت: 80 میکرون | طول: 50 متر | عرض: 91.4 سانتی متر | نوع: لمینت سرد ماسه ای
رول لمینت گرم براق 100 میکرون 100 متری عرض 104
بستن

رول لمینت گرم براق 100 میکرون 100 متری عرض ۱۰۴

تومان۵۷۰,۰۰۰
رول لمینت گرم براق 100 میکرون 100 متری عرض 104 سانتی متر.

ویژگی ها:

ضخامت: 100 میکرون | طول: 100 متر | عرض: 104 سانتی متر | نوع: لمینت گرم براق
رول لمینت گرم براق 125 میکرون 100 متری عرض 104
بستن

رول لمینت گرم براق 125 میکرون 100 متری عرض ۱۰۴

تومان۶۲۰,۰۰۰
رول لمینت گرم براق 125 میکرون 100 متری عرض 104 سانتی متر.

ویژگی ها:

ضخامت: 125 میکرون | طول: 100 متر | عرض: 104 سانتی متر | نوع: لمینت گرم براق

رول لمینت گرم براق 125 میکرون 50 متری عرض ۱۰۴- کر 58

رول لمینت گرم براق 125 میکرون 50 متری عرض 104 سانتی متر.

ویژگی ها:

ضخامت: 125 میکرون | طول: 50 متر | عرض: 104 سانتی متر | نوع: لمینت گرم براق
رول لمینت گرم براق ۷۵ میکرون ۱۰۰ متری عرض ۱۰۴
بستن

رول لمینت گرم براق ۷۵ میکرون ۱۰۰ متری عرض ۱۰۴

تومان۵۲۰,۰۰۰
رول لمینت گرم براق ۷۵ میکرون ۱۰۰ متری عرض ۱۰۴ سانتی متر.

ویژگی ها:

ضخامت: ۷۵ میکرون | طول: ۱۰۰ متر | عرض: ۱۰۴ سانت | نوع: لمینت گرم براق  
رول لمینت گرم براق ۷۵ میکرون ۵۰ متری عرض ۱۰۴
بستن

رول لمینت گرم براق ۷۵ میکرون ۵۰ متری عرض ۱۰۴-کر58

تومان۳۴۰,۰۰۰
رول لمینت گرم براق ۷۵ میکرون ۵۰ متری عرض ۱۰۴ سانت.

ویژگی ها:

ضخامت: ۷۵ میکرون | طول: ۵۰ متر | عرض: ۱۰۴ سانت | نوع: لمینت گرم براق
رول لمینت گرم مات 125 میکرون 100 متری عرض 104
بستن

رول لمینت گرم مات 125 میکرون 100 متری عرض 104

تومان۱,۳۴۰,۰۰۰
رول لمینت 125 میکرون گرم مات 100 متری عرض 104 سانتی متر.

ویژگی ها:

ضخامت: 125 میکرون | طول: 100 متر | عرض: 104 سانتی متر | نوع: لمینت گرم مات
رول لمینت گرم مات ۷۵ میکرون ۱۰۰ متری عرض ۱۰۴
بستن

رول لمینت گرم مات ۷۵ میکرون ۱۰۰ متری عرض ۱۰۴

تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
رول لمینت ۷۵ میکرون گرم مات ۱۰۰ متری عرض ۱۰۴ سانتی متر.

ویژگی ها:

ضخامت: ۷۵ میکرون | طول: ۱۰۰ متر | عرض: ۱۰۴ سانت | نوع: لمینت گرم مات

رول وینیل 100 میکرون اکوسانت مات پشت سفید عرض 152 Mega

تومان۱,۰۲۰,۰۰۰
رول وینیل مات 100 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض 152 سانتی متر Mega (مگا) با طول 50 متر با ماندگاری و دوام بالا است و دارای کیفیت چسبندگی بالا می باشد. مناسب برای تبلیغات روی بدنه خودرو و اتوبوس. استفاده تبلیغاتی در محیط های باز بیرون و داخال می باشد.

رول وینیل 100 میکرون مات اکوسالونت پشت سفید عرض 91 Mega

تومان۶۳۰,۰۰۰
رول وینیل 100 میکرون مات اکوسالونت پشت سفید عرض 91.4 سانتی متر Mega با طول 50 متر.  

رول وینیل براق 100 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض 107 Mega

تومان۷۳۰,۰۰۰
رول وینیل براق 100 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض 107 سانتی متر Mega (مگا) با طول 50 متر با ماندگاری و دوام بالا است و دارای کیفیت چسبندگی بالا می باشد. مناسب برای تبلیغات روی بدنه خودرو و اتوبوس. استفاده تبلیغاتی در محیط های باز بیرون و داخال می باشد.

رول وینیل براق 100 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض 152 Mega

تومان۱,۰۳۰,۰۰۰
رول وینیل براق مگا 100 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض 152 سانتی متر Mega با طول 50 متر با ماندگاری و دوام بالا است و دارای کیفیت چسبندگی بالا می باشد. مناسب برای تبلیغات روی بدنه خودرو و اتوبوس. استفاده تبلیغاتی در محیط های باز بیرون و داخال می باشد.

رول وینیل براق 100 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض 91 Mega

رول وینیل براق 100 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض 91 سانتی متر Mega (مگا) با طول 50 متر با ماندگاری و دوام بالا است و دارای کیفیت چسبندگی بالا می باشد. مناسب برای تبلیغات روی بدنه خودرو و اتوبوس. استفاده تبلیغاتی در محیط های باز بیرون و داخال می باشد.

رول وینیل براق 100 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض ۱۲۷ Mega

تومان۸۵۰,۰۰۰
رول وینیل براق 100 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض 127 سانتی متر Mega (مگا) با طول 50 متر با ماندگاری و دوام بالا است و دارای کیفیت چسبندگی بالا می باشد. مناسب برای تبلیغات روی بدنه خودرو و اتوبوس. استفاده تبلیغاتی در محیط های باز بیرون و داخال می باشد.

رول وینیل براق ۸۰ میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض ۱۲۷ Mega

تومان۷۸۰,۰۰۰
رول وینیل براق ۸۰ میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض ۱۲۷ Mega (مگا) با طول ۳۰ متر با ماندگاری و دوام بالا است و دارای کیفیت چسبندگی بالا می باشد. مناسب برای تبلیغات روی بدنه خودرو و اتوبوس. استفاده تبلیغاتی در محیط های باز بیرون و داخال می باشد.

رول وینیل براق ۸۰ میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض ۱۲۷ Mega

تومان۷۹۰,۰۰۰
رول وینیل براق 80 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض 127 سانتی متر Mega (مگا) با طول 50 متر با ماندگاری و دوام بالا است و دارای کیفیت چسبندگی بالا می باشد. مناسب برای تبلیغات روی بدنه خودرو و اتوبوس. استفاده تبلیغاتی در محیط های باز بیرون و داخال می باشد.

رول وینیل مات 100 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض 107 Meg

تومان۷۳۰,۰۰۰
رول وینیل مات 100 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض 107 سانتی متر Mega (مگا) با طول 50 متر با ماندگاری و دوام بالا است و دارای کیفیت چسبندگی بالا می باشد. مناسب برای تبلیغات روی بدنه خودرو و اتوبوس. استفاده تبلیغاتی در محیط های باز بیرون و داخال می باشد.

رول وینیل مات 100 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض 127 Mega

تومان۸۶۰,۰۰۰
رول وینیل مات 100 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض 127 سانتی متر Mega (مگا) با طول 50 متر با ماندگاری و دوام بالا است و دارای کیفیت چسبندگی بالا می باشد. مناسب برای تبلیغات روی بدنه خودرو و اتوبوس. استفاده تبلیغاتی در محیط های باز بیرون و داخال می باشد.
رول کاغذ تحریر پلاتر 80 گرم عرض 106
بستن

رول کاغذ تحریر پلاتر 80 گرم عرض 106

تومان۸۵,۰۰۰
رول کاغذ تحریر پلاتر 80 گرم عرض 106.7 سانتی متر. رول تحریر پلاتر (رول چک پلات) طول ۴۵ متر.

ویژگی ها:

عرض: 106.7 سانتی متر | طول: ۴۵ متر | گرماژ: ۸۰ گرم
رول کاغذ تحریر پلاتر 80 گرم عرض 61
بستن

رول کاغذ تحریر پلاتر 80 گرم عرض 61

تومان۶۰,۰۰۰
رول کاغذ تحریر پلاتر 80 گرم عرض 61 سانتی متر. رول تحریر پلاتر (رول چک پلات) طول 45 متر.

ویژگی ها:

عرض: 61 سانتی متر | طول: 45 متر | گرماژ: 80 گرم
رول کاغذ تحریر پلاتر 80 گرم عرض 91
بستن

رول کاغذ تحریر پلاتر 80 گرم عرض 91

تومان۷۵,۰۰۰
رول کاغذ تحریر پلاتر 80 گرم عرض 91.4 سانتی متر. رول تحریر پلاتر (رول چک پلات) طول ۴۵ متر.

ویژگی ها:

عرض: 91.4 سانتی متر | طول: ۴۵ متر | گرماژ: ۸۰ گرم
رول کنواس پارچه ساتن 120 گرم عرض ۱۰۷ Mega
بستن

رول کنواس پارچه ساتن 120 گرم عرض 107 Mega

تومان۹۹۰,۰۰۰
رول کنواس پارچه ساتن 120 گرم عرض 107 سانتی متر مات Mega مگا ضد آب.

ویژگی ها:

جنس: پارچه ساتن | گرماژ: 120 گرم | طول: 50 متر | عرض: 107 سانتی متر | برند: مگا | جوهر: دای، پیگمنت
رول کنوس پولی استر 250 گرم 106 پشت قهوه ای مات mega
بستن

رول کنواس پولی استر 250 گرم 106 پشت قهوه ای مات mega

تومان۷۱۰,۰۰۰
رول کنواس پولی استر 250 گرم 106.7 سانتی متر پشت قهوه ای مات mega مگا با بافت یک دست و یکنواخت.

ویژگی ها:

جنس: پولی استر | جوهر سازگار: دای، پیگمنت | ضخامت: ۱۸۰ میکرون | گرماژ: ۲۵۰ گرم | عرض: 106.7 سانتی متر | طول: 18 متر | برند: مگا