خانه » مواد مصرفی » تونر و کارتریج » تونر کارتریج لیزری رنگی

نمایش 1–36 از 130 نتیجه

مشاهده فیلترها

تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 124A

تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 124A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل hp1600 ،hp2600 و hp2605 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 1200 برگه | کد فنی رنگ آبی : Q6001
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 126A
بستن

تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 126A

تومان230,000
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 126A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل HP CP1025 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 1200 برگه | کد فنی رنگ آبی: CE311
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 128A
بستن

تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 128A

تومان235,000
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 128A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل HP 1525 و HP 1415 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 1300 برگه | کد فنی رنگ آبی: CE321
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 130A
بستن

تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 130A

تومان240,000
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 130A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل HP M177 ،HP M176 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 1200 برگه | کد فنی رنگ آبی: CF351 
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 131A
بستن

تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 131A

تومان225,000
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 131A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل های 131، M251، M276 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 1800 برگه | کد فنی رنگ آبی: CF211
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 201A
بستن

تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 201A

تومان270,000
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 201A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل HP M277 و HP M252 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 1400 برگه | کد فنی رنگ آبی: CF401
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 202A
بستن

تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 202A

تومان340,000
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 202A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل HP 202 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 1300 برگه | کد فنی رنگ آبی : 501
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 203A
بستن

تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 203A

تومان350,000
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 203A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل hp 203 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 1300 برگه | کد فنی رنگ آبی: 541
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 204A
بستن

تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 204A

تومان340,000
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 204A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل HP 204 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 1100 برگه | کد فنی رنگ آبی: 511
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 205A
بستن

تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 205A

تومان350,000
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 205A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل HP 205 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 1100 برگه |کد فنی رنگ آبی: 531
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 304A
بستن

تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 304A

تومان275,000
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 304A مناسب برای پرینتر های اچ پی در مدل های 2025 و 2320 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 2800 برگه | کد فنی رنگ آبی: CC531
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 305A
بستن

تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 305A

تومان280,000
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 305A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل HP Pro300 ،HP Pro400 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 2600 برگه | کد فنی رنگ آبی: CE411
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 307A
بستن

تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 307A

تومان1,150,000
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 307A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل HP S225 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 7300 برگه | کد فنی رنگ آبی: CE741
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 312A
بستن

تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 312A

تومان270,000
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 312A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل HP M476 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 2400 برگه | کد فنی رنگ آبی : CE381
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 3600A
بستن

تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 3600A

تومان330,000
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 3600A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل HP 3800 ،HP 3505 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 6000 برگه | کد فنی رنگ آبی: Q6471
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 410A
بستن

تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 410A

تومان260,000
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 410A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل HP M477 ،HP M452 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 2300 برگه | کد فنی رنگ آبی: CF411
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 504A
بستن

تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 504A

تومان530,000
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 504A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل HP 3525 ،HP 3530 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 7000 برگه | کد فنی رنگ آبی: CE251
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 507A
بستن

تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 507A

تومان560,000
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 507A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل HP M551 ،HP M500 و HP M515 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 5500 برگه | کد فنی رنگ آبی: CE401
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 508A
بستن

تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 508A

تومان610,000
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 508A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل HP 508 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 5000 برگه | کد فنی رنگ آبی: CF361
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 643A
بستن

تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 643A

تومان520,000
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 643A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل HP 4700 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 10000 برگه | کد فنی رنگ آبی : Q5951
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 645A
بستن

تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 645A

تومان1,150,000
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 645A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل HP 5550 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 13000 برگه | کد فنی رنگ آبی: C9731
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 648A
بستن

تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 648A

تومان560,000
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 648A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل HP 4525 ،HP 4052 و HP 4540 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 11000 برگه | کد فنی رنگ آبی: CE261
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 650A
بستن

تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 650A

تومان930,000
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 650A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل HP 750 ،HP 650 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 13500 برگه | کد فنی رنگ آبی : CE271
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 651A
بستن

تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 651A

تومان1,100,000
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 651A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل HP 775 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 16000 برگه | کد فنی رنگ آبی: 341
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 653A
بستن

تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 653A

تومان580,000
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی 653A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل HP 652 ،HP 680 و HP 651 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 16500 برگه | کد فنی رنگ آبی: 331
تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی HP 125A
بستن

تونر کارتریج لیزری آبی اچ پی HP 125A

تومان220,000
تونر کارتریج پرینتر لیزری آبی اچ پی HP 125A ست کامل مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل ۱۲۱۵، ۳۱۲، ۱۵۱۵ و ۱۵۱۸ می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 1400 برگ | کد فنی رنگ آبی: CB541

تونر کارتریج لیزری رنگی اچ پی 124A

تونر کارتریج لیزری اچ پی 124A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل hp1600 ،hp2600 و hp2605 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 1200 برگه | کد فنی رنگ مشکی: Q6000 | کد فنی رنگ آبی: Q6001 | کد فنی رنگ زرد: Q6002 | کد فنی رنگ قرمز: Q6003
تونر کارتریج لیزری اچ پی 126A
بستن

تونر کارتریج لیزری رنگی اچ پی 126A

تومان860,000
تونر کارتریج لیزری اچ پی 126A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل HP CP1025 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 1200 برگه | کد فنی رنگ مشکی: CE310 | کد فنی رنگ آبی: CE311 | کد فنی رنگ زرد: CE312 | کد فنی رنگ قرمز: CE313
تونر کارتریج لیزری اچ پی 128A
بستن

تونر کارتریج لیزری رنگی اچ پی 128A

تومان880,000
تونر کارتریج لیزری اچ پی 128A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل HP 1525 و HP 1415 می باشد. ویژگی ها: تعداد چاپ: 1300 برگه | کد فنی رنگ مشکی: CE323 | کد فنی رنگ آبی: CE322 | کد فنی رنگ زرد: CE321 | کد فنی رنگ قرمز: CE320
تونر کارتریج لیزری اچ پی 130A
بستن

تونر کارتریج لیزری رنگی اچ پی 130A

تومان840,000
تونر کارتریج لیزری اچ پی 130A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل HP M177 ،HP M176 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 1200 برگه | کد فنی رنگ مشکی: CF350 | کد فنی رنگ آبی: CF351 | کد فنی رنگ زرد: CF352 | کد فنی رنگ قرمز: CF353
تونر کارتریج لیزری اچ پی 131A
بستن

تونر کارتریج لیزری رنگی اچ پی 131A

تومان840,000
تونر کارتریج لیزری اچ پی 131A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل های 131، M251، M276 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 1800 برگه | کد فنی رنگ مشکی: CF210 | کد فنی رنگ آبی: CF211 | کد فنی رنگ زرد: CF212 | کد فنی رنگ قرمز: CF213
تونر کارتریج لیزری اچ پی 201A
بستن

تونر کارتریج لیزری رنگی اچ پی 201A

تومان1,040,000
تونر کارتریج لیزری اچ پی 201A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل HP M277 و HP M252 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 1500 برگه | کد فنی رنگ مشکی: CF400 | کد فنی رنگ آبی: CF401 | کد فنی رنگ زرد: CF402 | کد فنی رنگ قرمز: CF403
تونر-کارتریج-لیزری-رنگی-اچ-پی-202A
بستن

تونر کارتریج لیزری رنگی اچ پی 202A

تومان1,340,000
تونر کارتریج لیزری اچ پی 202A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل HP 202 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 1300 برگه | کد فنی رنگ مشکی: 500 | کد فنی رنگ آبی: 501 | کد فنی رنگ زرد: 502 | کد فنی رنگ قرمز: 503
تونر کارتریج لیزری اچ پی 203A
بستن

تونر کارتریج لیزری رنگی اچ پی 203A

تومان1,360,000
تونر کارتریج لیزری اچ پی 203A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل hp 203 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 1300 برگه | کد فنی رنگ مشکی: 540 | کد فنی رنگ آبی: 541 | کد فنی رنگ زرد: 542 | کد فنی رنگ قرمز: 543
تونر کارتریج لیزری رنگی اچ پی 204A
بستن

تونر کارتریج لیزری رنگی اچ پی 204A

تومان840,000
تونر کارتریج لیزری اچ پی 204A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل HP 204 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 1100 برگه | کد فنی رنگ مشکی: 510 | کد فنی رنگ آبی: 511 | کد فنی رنگ زرد: 512 | کد فنی رنگ قرمز: 513
تونر کارتریج لیزری اچ پی 205A
بستن

تونر کارتریج لیزری رنگی اچ پی 205A

تومان1,320,000
تونر کارتریج لیزری اچ پی 205A مناسب برای پرینتر های اچ پی مدل HP 205 می باشد.

ویژگی ها:

تعداد چاپ: 1100 برگه | کد فنی رنگ مشکی: 530 | کد فنی رنگ آبی: 531 | کد فنی رنگ زرد: 532 | کد فنی رنگ قرمز: 533

تونر کارتریج لیزری رنگی یک تونر بسیار با کیفیت با طول عمر بالا برای بسیاری از دستگاه های چاپ می باشد. این تونر کارتریج رنگی بوده و دارای عملکرد دقیق با سرعت عمل بالایی است. یکی از فاکتورهای مهم موقع خرید هر  نوع تونر کارتریج کیفیت آن می باشد. بهتر است بدانید که تونر کارتریج های برند اچ پی از کیفیت و کارایی بالایی برخوردار هستند. کیفیت این تونر کارتریج برای تمامی فایل های چاپی بسیار بالا است و شما می توانید از آن برای چاپ اسناد و فایل های مختلف مانند تصاویر، اشکال گرافیکی و متون استفاده کنید. یکی از مزایای این نوع تونر کارتریج سادگی تعویض و جابجا کردن آن است. بنابراین شما به راحتی می توانید خودتان در محل کار و یا منزل کارتریج را تعویض کنید و نیازی به کمک متخصص و تکنیسین نداشته باشید. جالب است کارتریج لیزری رنگی از ظرفیت مشخصی برگه جهت چاپ برخوردار می باشد. در صورتیکه ظرفیت تونر کاتریج بالا باشد طول عمر آن هم بیشتر خواهد شد. بنابراین خرید این نوع تونر کارتریج از لحاظ اقتصادی بسیار به صرفه تر است. آگاهی از ظرفیت تونر یکی دیگر از نکات مهم موقع خرید آن می باشد. بنابراین با شارژ اولیه این تونر می توانید تا 1200 برگه را با کیفیت بالا و یکسان چاپ کنید. در صورت اتمام ظرفیت تونر باید نسبت به تعویض یا شارژ آن اقدام فرمایید.