نمایش دادن همه 21 نتیجه

مشاهده فیلترها

رول بک لایت 190 میکرون اکوسالونت عرض 107 مات NovaJet

رول بک لایت 190 میکرون عرض 107 سانتی متر اکوسالونت مات NovaJet (نواجت)  یک رول مناسب برای استفاده در دستگاه های پرینتر پلاتر است .  

رول بک لایت 190 میکرون اکوسالونت عرض 127 مات NovaJet

رول بک لایت 190 میکرون اکوسالونت عرض 127 سانتی متر مات NovaJet (نواجت) یک رول مناسب برای استفاده در دستگاه های پرینتر پلاتر است .  

رول بک لایت 210 میکرون اکوسالونت عرض 127 مات Mega

رول بک لایت 210 میکرون مات اکوسالونت عرض 127 سانتی متر  Mega (مگا) یک رول مناسب برای استفاده در دستگاه های پرینتر پلاتر است . از این رول به دلیل کیفیت بالا در محصولات متنوعی استفاده می شود،  

رول بک لایت 210 میکرون اکوسالونت عرض 152 مات Mega

رول بک لایت 210 میکرون اکوسالونت عرض 152 سانتی متر مات Mega (مگا) یک رول مناسب برای استفاده در دستگاه های پرینتر پلاتر است . از این رول به دلیل کیفیت بالا در محصولات متنوعی استفاده می شود، و از این جهت این رو،ل یک محصول محبوب و مشتری پسند است.

رول سولیت ساتین 280 میکرون مگا پشت سفید عرض 91

رول سولیت ساتین 280 میکرون مگا پشت سفید 50 متری عرض 91/4 مناسب برای چاپ با دستگاه اکوسالونت.

ویژگی ها:

دستگاه : اکوسالونت | عرض: 91.4 سانتی متر  | طول: 5۰ متر | برند: مگا |

رول وینیل 100 میکرون اکوسالونت مات پشت سفید عرض 152 Mega

رول وینیل مات 100 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض 152 سانتی متر Mega (مگا) با طول 50 متر با ماندگاری و دوام بالا است و دارای کیفیت چسبندگی بالا می باشد. مناسب برای تبلیغات روی بدنه خودرو و اتوبوس. استفاده تبلیغاتی در محیط های باز بیرون و داخال می باشد.

رول وینیل 100 میکرون مات اکوسالونت پشت سفید عرض 91 Mega

رول وینیل 100 میکرون مات اکوسالونت پشت سفید عرض 91.4 سانتی متر Mega با طول 50 متر.  

رول وینیل براق 100 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض 107 Mega

رول وینیل براق 100 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض 107 سانتی متر Mega (مگا) با طول 50 متر با ماندگاری و دوام بالا است و دارای کیفیت چسبندگی بالا می باشد. مناسب برای تبلیغات روی بدنه خودرو و اتوبوس. استفاده تبلیغاتی در محیط های باز بیرون و داخال می باشد.

رول وینیل براق 100 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض 152 Mega

رول وینیل براق مگا 100 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض 152 سانتی متر Mega با طول 50 متر با ماندگاری و دوام بالا است و دارای کیفیت چسبندگی بالا می باشد. مناسب برای تبلیغات روی بدنه خودرو و اتوبوس. استفاده تبلیغاتی در محیط های باز بیرون و داخال می باشد.

رول وینیل براق 100 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض 91 Mega

رول وینیل براق 100 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض 91 سانتی متر Mega (مگا) با طول 50 متر با ماندگاری و دوام بالا است و دارای کیفیت چسبندگی بالا می باشد. مناسب برای تبلیغات روی بدنه خودرو و اتوبوس. استفاده تبلیغاتی در محیط های باز بیرون و داخال می باشد.

رول وینیل براق 100 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض ۱۲۷ Mega

رول وینیل براق 100 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض 127 سانتی متر Mega (مگا) با طول 50 متر با ماندگاری و دوام بالا است و دارای کیفیت چسبندگی بالا می باشد. مناسب برای تبلیغات روی بدنه خودرو و اتوبوس. استفاده تبلیغاتی در محیط های باز بیرون و داخال می باشد.

رول وینیل براق 100 میکرون اکوسالونت پشت طوسی عرض 107 Mega

رول وینیل براق 100 میکرون اکوسالونت پشت طوسی عرض 107 Mega (مگا) با طول 50 متر با ماندگاری و دوام بالا است و دارای کیفیت چسبندگی بالا می باشد. مناسب برای تبلیغات روی بدنه خودرو و اتوبوس. استفاده تبلیغاتی در محیط های باز بیرون و داخال می باشد.

رول وینیل براق 100 میکرون اکوسالونت پشت طوسی عرض 152 Mega

رول وینیل براق 100 میکرون اکوسالونت پشت طوسی عرض 152 Mega با طول 50 متر با ماندگاری و دوام بالا است و دارای کیفیت چسبندگی بالا می باشد. مناسب برای تبلیغات روی بدنه خودرو و اتوبوس. استفاده تبلیغاتی در محیط های باز بیرون و داخال می باشد.

رول وینیل براق 100 میکرون اکوسالونت پشت طوسی عرض ۱۲۷ Mega

رول وینیل براق 100 میکرون اکوسالونت پشت طوسی عرض ۱۲۷ Mega (مگا) با طول 50 متر با ماندگاری و دوام بالا است و دارای کیفیت چسبندگی بالا می باشد. مناسب برای تبلیغات روی بدنه خودرو و اتوبوس. استفاده تبلیغاتی در محیط های باز بیرون و داخال می باشد.

رول وینیل براق ۸۰ میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض ۱۲۷ Mega

رول وینیل براق ۸۰ میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض ۱۲۷ Mega (مگا) با طول ۳۰ متر با ماندگاری و دوام بالا است و دارای کیفیت چسبندگی بالا می باشد. مناسب برای تبلیغات روی بدنه خودرو و اتوبوس. استفاده تبلیغاتی در محیط های باز بیرون و داخال می باشد.

رول وینیل براق ۸۰ میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض ۱۲۷ Mega

رول وینیل براق 80 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض 127 سانتی متر Mega (مگا) با طول 50 متر با ماندگاری و دوام بالا است و دارای کیفیت چسبندگی بالا می باشد. مناسب برای تبلیغات روی بدنه خودرو و اتوبوس. استفاده تبلیغاتی در محیط های باز بیرون و داخال می باشد.
رول وینیل مات 100 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض 107 Mega
بستن

رول وینیل شیشه ای 100 میکرون اکوسالونت عرض 107 Mega

تومان940,000
رول وینیل شیشه ای 100 میکرون اکوسالونت عرض 107 Mega (مگا) با طول 50 متر با ماندگاری و دوام بالا است و دارای کیفیت چسبندگی بالا می باشد.
رول وینیل براق 100 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض Mega 152
بستن

رول وینیل شیشه ای 100 میکرون اکوسالونت عرض 152 Mega

تومان1,290,000
رول وینیل شیشه ای 100 میکرون اکوسالونت عرض 152 Mega با طول 50 متر با ماندگاری و دوام بالا است و دارای کیفیت چسبندگی بالا می باشد.
رول وینیل براق 100 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض 127 Mega
بستن

رول وینیل شیشه ای 100 میکرون اکوسالونت عرض ۱۲۷ Mega

تومان1,090,000
رول وینیل شیشه ای 100 میکرون اکوسالونت عرض ۱۲۷ Mega (مگا) با طول 50 متر با ماندگاری و دوام بالا است و دارای کیفیت چسبندگی بالا می باشد.
رول وینیل مات 100 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض 107 Mega
بستن

رول وینیل مات 100 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض 107 Mega

تومان1,100,000
رول وینیل مات 100 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض 107 سانتی متر Mega (مگا) با طول 50 متر با ماندگاری و دوام بالا است و دارای کیفیت چسبندگی بالا می باشد. مناسب برای تبلیغات روی بدنه خودرو و اتوبوس. استفاده تبلیغاتی در محیط های باز بیرون و داخال می باشد.

رول وینیل مات 100 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض 127 Mega

رول وینیل مات 100 میکرون اکوسالونت پشت سفید عرض 127 سانتی متر Mega (مگا) با طول 50 متر با ماندگاری و دوام بالا است و دارای کیفیت چسبندگی بالا می باشد. مناسب برای تبلیغات روی بدنه خودرو و اتوبوس. استفاده تبلیغاتی در محیط های باز بیرون و داخال می باشد.

رول اکو سالونت ، یکی از بهترین رول هایی است که در دستگاه های چاپ پلاتر مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که  دستگاه های چاپ پلاتر عموما برای چاپ های عریض مورد استفاده قرار می گیرند، به همین دلیل باید برای آنها از رول هایی استفاده شود که کیفیت مناسب داشته و بر کیفیت محصول تولیدی تاثیر سو و منفی نداشته باشند. برای همین انواع رول با کیفیت های استاندارد و توسط کمپانی های متعدد در سرتاسر دنیا تولید می شوند، اما متاسفانه در ایران امکان تهیه آنها وجود ندارد. از اقدامات خوبی که در سال های اخیر در حوزه انواع رول پرینتر پلاتر انجام شده، واردات رول های اکوسالونت است. رول اکوسالونت در مدل های مختلفی تولید می شود که هر مدل ویژگی های خاص خود را داشته و کارایی مجزا دارد. به همین دلیل بسته به نوع محصول تولیدی باید رول خاص آن تهیه شود. از انواع رول اکوسالونت می توان به نمونه های زیر اشاره کرد:

 • رول بک لایت
 • رول بک لایت پشت چسبدار
 • رول PP اکوسالونت
 • رول اکوسالونت کنواس طبیعی
 • رول مش اکوسالونت
 • رول آپ بنر اکوسالونت
 • رول اکوسالونت کنواس پلی استر
 • رول پارچه مات اکوسالونت
 • رول PVC پوستر پشت خاکستری اکوسالونت
 • وینیل شیشه ای
 • رول اکوسالونت پارچه ساتن