خانه » ملزومات اداری » لوازم تحریر اداری

نمایش 1–24 از 69 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 12 36
خودکار کنکو
بستن

خودکار کنکو بسته 50 عددی

تومان85,000
خودکار کنکو بسته 50 عددی یکی از چندین برند خودکار موجود در بازار است که توانسته است با ویژگی هایی مناسب مانند طول عمر بالا و نگارش روان گوی رقابت را از سایر رقیبان خود برباید.  
بستن

دفتر ارسال مراسلات 100 برگ رحلی

تومان45,000
دفتر ارسال مراسلات 100 برگ رحلی مناسب برای امور حسابداری.

ویژگی ها:

سایز: رحلی | تعداد برگ: 160 | ابعاد: 25 * 35 سانتی متر | نوع: دفتر ارسال مراسلات | نوع صحافی: عمودی
بستن

دفتر ارسال مراسلات 160 برگ وزیری

تومان35,000
دفتر ارسال مراسلات 160 برگ وزیری مناسب برای امور حسابداری.

ویژگی ها:

سایز: وزیری | تعداد برگ: 160 | ابعاد: 17.5 * 24.5 سانتی متر | نوع: دفتر ارسال مراسلات | نوع صحافی: عمودی
دفتر اسناد دریافتی 160 برگ وزیری
بستن

دفتر اسناد دریافتی 160 برگ وزیری

تومان35,000
دفتر اسناد دریافتی 160 برگ وزیری مناسب برای امور حسابداری.

ویژگی ها:

سایز: وزیری | تعداد برگ: 160 | ابعاد: 17.5 * 24.5 سانتی متر | نوع: دفتر اسناد دریافتی | نوع صحافی: عمودی
دفتر اسناد پرداختی 160 برگ وزیری
بستن

دفتر اسناد پرداختی 160 برگ وزیری

تومان35,000
دفتر اسناد پرداختی 160 برگ وزیری مناسب برای امور حسابداری.

ویژگی ها:

سایز: وزیری | تعداد برگ: 160 | ابعاد: 17.5 * 24.5 سانتی متر | نوع: دفتر اسناد پرداختی | نوع صحافی: عمودی
دفتر اندیکاتور 160 برگ وزیری
بستن

دفتر اندیکاتور 160 برگ وزیری

تومان35,000
دفتر اندیکاتور 160 برگ وزیری مناسب برای امور حسابداری.

ویژگی ها:

سایز: وزیری | تعداد برگ: 160 | ابعاد: 17.5 * 24.5 سانتی متر | نوع: دفتر اندیکاتور | نوع صحافی: عمودی
دفتر ثبت نامه های صادره 200 برگ رحلی
بستن

دفتر ثبت نامه های صادره 200 برگ رحلی

تومان95,000
دفتر ثبت نامه های صادره 200 برگ رحلی مناسب برای امور حسابداری.

ویژگی ها:

سایز: رحلی | تعداد برگ: 200 | ابعاد: 35 * 25 سانتی متر | نوع: دفتر ثبت نامه های صادره | نوع صحافی: عمودی
دفتر ثبت نامه های وارده 200 برگ رحلی
بستن

دفتر ثبت نامه های وارده 200 برگ رحلی

تومان95,000
دفتر ثبت نامه های وارده 200 برگ رحلی مناسب برای امور حسابداری.

ویژگی ها:

سایز: رحلی | تعداد برگ: 200 | ابعاد: 35 * 25 سانتی متر | نوع: دفتر ثبت نامه های وارده | نوع صحافی: عمودی
دفتر حسابداری اموال 100 برگ رحلی
بستن

دفتر حسابداری اموال 100 برگ رحلی

تومان50,000
دفتر حسابداری اموال 100 برگ رحلی مناسب برای امور حسابداری.

ویژگی ها:

سایز: رحلی | تعداد برگ: 100 | ابعاد: 35 * 25 سانتی متر | نوع: دفتر اموال | نوع صحافی: عمودی
دفتر حسابداری انبار 100 برگ رحلی
بستن

دفتر حسابداری انبار 100 برگ رحلی

تومان50,000
دفتر حسابداری انبار 100 برگ رحلی مناسب برای امور حسابداری.

ویژگی ها:

سایز: رحلی | تعداد برگ: 100 | ابعاد: 35 * 25 سانتی متر | نوع: دفتر انبار | نوع صحافی: عمودی
دفتر حسابداری انبار 160 برگ وزیری
بستن

دفتر حسابداری انبار 160 برگ وزیری

تومان35,000
دفتر حسابداری انبار 160 برگ وزیری مناسب برای امور حسابداری.

ویژگی ها:

سایز: وزیری | تعداد برگ: 160 | ابعاد: 17.5 * 24.5 سانتی متر | نوع: دفتر انبار | نوع صحافی: عمودی
دفتر حسابداری انبار 100 برگ رحلی
بستن

دفتر حسابداری انبار 200 برگ رحلی

تومان85,000
دفتر حسابداری انبار 200 برگ رحلی مناسب برای امور حسابداری.

ویژگی ها:

سایز: رحلی | تعداد برگ: 200 | ابعاد: 35 * 25 سانتی متر | نوع: دفتر انبار | نوع صحافی: عمودی
دفتر حسابداری بانک 100 برگ رحلی
بستن

دفتر حسابداری بانک 100 برگ رحلی

تومان50,000
دفتر حسابداری بانک 100 برگ رحلی مناسب برای امور حسابداری.

ویژگی ها:

سایز: رحلی | تعداد برگ: 100 | ابعاد: 35 * 25 سانتی متر | نوع: دفتر بانک | نوع صحافی: عمودی
دفتر حسابداری بانک 160 برگ وزیری
بستن

دفتر حسابداری بانک 160 برگ وزیری

تومان35,000
دفتر حسابداری بانک 160 برگ وزیری مناسب برای امور حسابداری.

ویژگی ها:

سایز: وزیری | تعداد برگ: 160 | ابعاد: 17.5 * 24.5 سانتی متر | نوع: دفتر بانک | نوع صحافی: عمودی
دفتر حسابداری بانک 100 برگ رحلی
بستن

دفتر حسابداری بانک 200 برگ رحلی

تومان80,000
دفتر حسابداری بانک 200 برگ رحلی مناسب برای امور حسابداری.

ویژگی ها:

سایز: رحلی | تعداد برگ: 200 | ابعاد: 35 * 25 سانتی متر | نوع: دفتر بانک | نوع صحافی: عمودی
دفتر حسابداری جلسه سهام 100 برگ رحلی
بستن

دفتر حسابداری جلسه سهام 100 برگ رحلی

تومان85,000
دفتر حسابداری جلسه سهام 100 برگ رحلی مناسب برای امور حسابداری.

ویژگی ها:

سایز: رحلی | تعداد برگ: 100 | ابعاد: 35 * 25 سانتی متر | نوع: دفتر جلسه سهام | نوع صحافی: عمودی
دفتر حسابداری جلسه سهام 100 برگ رحلی
بستن

دفتر حسابداری جلسه سهام 200 برگ رحلی

تومان110,000
دفتر حسابداری جلسه سهام 200 برگ رحلی مناسب برای امور حسابداری.

ویژگی ها:

سایز: رحلی | تعداد برگ: 200 | ابعاد: 35 * 25 سانتی متر | نوع: دفتر جلسه سهام | نوع صحافی: عمودی
دفتر حسابداری روزنامه 100 برگ رحلی
بستن

دفتر حسابداری روزنامه 100 برگ رحلی

تومان50,000
دفتر حسابداری روزنامه 100 برگ رحلی مناسب برای امور حسابداری.

ویژگی ها:

سایز: رحلی | تعداد برگ: 100 | ابعاد: 35 * 25 سانتی متر | نوع: دفتر روزنامه | نوع صحافی: عمودی
دفتر حسابداری روزنامه 160 برگ وزیری
بستن

دفتر حسابداری روزنامه 160 برگ وزیری

تومان32,000
دفتر حسابداری روزنامه 160 برگ وزیری مناسب برای امور حسابداری.

ویژگی ها:

سایز: وزیری | تعداد برگ: 160 | ابعاد: 17.5 * 24.5 سانتی متر | نوع: دفتر روزنامه | نوع صحافی: عمودی
دفتر حسابداری روزنامه 100 برگ رحلی
بستن

دفتر حسابداری روزنامه 200 برگ رحلی

تومان80,000
دفتر حسابداری روزنامه 200 برگ رحلی مناسب برای امور حسابداری.

ویژگی ها:

سایز: رحلی | تعداد برگ: 200 | ابعاد: 35 * 25 سانتی متر | نوع: دفتر روزنامه | نوع صحافی: عمودی
دفتر حسابداری روزنامه چهار شرح 160 برگ وزیری
بستن

دفتر حسابداری روزنامه چهار شرح 160 برگ وزیری

تومان35,000
دفتر حسابداری روزنامه چهار شرح 160 برگ وزیری مناسب برای امور حسابداری.

ویژگی ها:

سایز: وزیری | تعداد برگ: 160 | ابعاد: 17.5 * 24.5 سانتی متر | نوع: دفتر روزنامه چهار شرح | نوع صحافی: عمودی
دفتر حسابداری شرح وقایع 100 برگ رحلی
بستن

دفتر حسابداری شرح وقایع 100 برگ رحلی

تومان55,000
دفتر حسابداری شرح وقایع 100 برگ رحلی مناسب برای امور حسابداری.

ویژگی ها:

سایز: رحلی | تعداد برگ: 100 | ابعاد: 35 * 25 سانتی متر | نوع: دفتر شرح وقایع | نوع صحافی: عمودی
دفتر حسابداری شرح وقایع 100 برگ رحلی
بستن

دفتر حسابداری شرح وقایع 200 برگ رحلی

تومان95,000
دفتر حسابداری شرح وقایع 200 برگ رحلی مناسب برای امور حسابداری.

ویژگی ها:

سایز: رحلی | تعداد برگ: 200 | ابعاد: 35 * 25 سانتی متر | نوع: دفتر شرح وقایع | نوع صحافی: عمودی
دفتر حسابداری صندوق 160 برگ وزیری
بستن

دفتر حسابداری صندوق 160 برگ وزیری

تومان35,000
دفتر حسابداری صندوق 160 برگ وزیری مناسب برای امور حسابداری.

ویژگی ها:

سایز: وزیری | تعداد برگ: 160 | ابعاد: 17.5 * 24.5 سانتی متر | نوع: دفتر صندوق | نوع صحافی: عمودی

لوازم تحریر به تمامی تجهیزات، و وسایلی گفته می‌ شود که در یک مجموعه‌ اداری مورد استفاده قرار می‌ گیرد. تجهیزات اداری یعنی وسایل مورد نیاز برای یک دفتر کار، شرکت ها، ارگان های دولتی، اداره ها، دفاتر پیش خوان دولت و….. تجهیزات اداری گستردگی بزرگی دارد ولی ما می خواهیم ان ها  را معرفی می کنیم، تحریز اداری شامل: خودکار، روان نویس، منگنه های رومیزی، سوزن کش، پانچ، کاور کاغذ، ست رومیزی مدیرتی و کارمندی، کازیه،سطل اشغال اداری و…. می باشند. جهیزات و لوازم  تحریر اداری جدا از نیاز ضروری بودن اش برای ایجاد یک دفتر کار، موجب جلوه بخشیدن به دفتر کار هم می شود و انتخاب درست و صحیح ملزومات می تواند در زیبایی فضای دفتر شما نقش اساسی داشته باشد. مدیز یک مجموعه یا شرکت بزرگ  لازم است بداند دست کم مهم ترین و کلیدی‌ ترین ملزومات اداری کدام ها هستند و برای راحتی پرسنل  خود و هرچه بهتر انجام شدن امورات اداری مجموعه خود چه لوازم اداری را برای پرسنل های خود فراهم کند.