عنوان:آفیس کالا
وب‌سایت:www.officekala.com
پیش فاکتور
تلفن:09122783430 - 021-88843300
آدرس:تهران- خ کریمخان زند- خیابان ایرانشهر شمالی بین نوشهر و مهاجر پلاک 167
شماره ثبت/ملی:0069282471
گیرنده: - - -
ردیفشناسهتصویرمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کلیادداشت خرید
1شناسه24847کاغذ A4 کپی مکس بسته 5 عددیمحصولکاغذ A4 کپی مکس بسته 5 عددی قیمتتومان325,000مبلغ تخفیفتومان0تعداد5000مبلغ کلتومان1,625,000,000یادداشت خرید
کلتومان05000تومان1,625,000,000
یادداشت سفارش:پیش فاکتور های صادر شده باید به تایید فروشگاه رسیده باشد.
شرایط پیش فاکتور ها و فروش تابع قوانین و مقررات سایت می باشد.
با تشکر
مهر و امضای فروشگاه
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب