نمایش دادن همه 27 نتیجه

مشاهده فیلترها

رول کوتد 128 گرم عرض 106 Unik

رول کوتد 128 گرم عرض 106.7 سانتی متر با طول 30 متر یونیک جهت کاربرد در پلاترهای رنگی می باشد و یک رول کاغذی باکیفیت و مناسب است که جهت استفاده در انواع پرینترهای پلاتر تولید می شود. این رول کاغذی قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالایی دارد.

رول کوتد 128 گرم عرض 91 Unick

رول کوتد 128 گرم عرض 91.4 با طول 30 متر یونیک جهت کاربرد در پلاترهای رنگی می باشد و یک رول کاغذی باکیفیت و مناسب است که جهت استفاده در انواع پرینترهای پلاتر تولید می شود. این رول کاغذی قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالایی دارد.  

رول کوتد 170 گرم عرض 106 Unik

رول کوتد 170 گرم عرض 106.7 سانتی متر با طول 30 متر یونیک جهت کاربرد در پلاترهای رنگی می باشد و یک رول کاغذی باکیفیت و مناسب است که جهت استفاده در انواع پرینترهای پلاتر تولید می شود. این رول کاغذی قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالایی دارد.

رول کوتد 170 گرم عرض 91 Unick

رول کوتد 170 گرم عرض 91.4 با طول 30 متر یونیک جهت کاربرد در پلاترهای رنگی می باشد و یک رول کاغذی باکیفیت و مناسب است که جهت استفاده در انواع پرینترهای پلاتر تولید می شود. این رول کاغذی قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالایی دارد.  

رول کوتد 180 گرم عرض 106 Unik

رول کوتد 180 گرم عرض 106.7 سانتی متر با طول 30 متر یونیک جهت کاربرد در پلاترهای رنگی می باشد و یک رول کاغذی باکیفیت و مناسب است که جهت استفاده در انواع پرینترهای پلاتر تولید می شود. این رول کاغذی قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالایی دارد.

رول کوتد 180 گرم عرض 91 Unick

رول کوتد 180 گرم عرض 91.4 با طول 30 متر یونیک جهت کاربرد در پلاترهای رنگی می باشد و یک رول کاغذی باکیفیت و مناسب است که جهت استفاده در انواع پرینترهای پلاتر تولید می شود. این رول کاغذی قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالایی دارد.  

کاغذ فتو ابریشمی 240 گرم پشت چسبدار یونیک

کاغذ فتو ابریشمی 240 گرم پشت چسبدار یونیک ، این کاغذ به علت روکش براقی که بر روی آن کشیده شده سطح صاف و همواری را پیدا کرده که جذب یک نواخت جوهر را در چاپ به بهترین شکل ممکن می سازد.

کاغذ فتو ساتین 260 گرم یونیک سایز A4

کاغذ فتو ساتین 260 گرم یونیک سایز A4 دربسته 50 برگی یک نوع کاغذ مناسب برای چاپگرهای جوهر افشان می باشد. لازم به ذکر است که سطح این کاغذها براق بوده و دارای خاصیت ضد اب می باشند.

کاغذ فتو گلاسه براق 115 گرم یونیک سایز A4

کاغذ فتو گلاسه براق 115 گرم یونیک سایز A4 دربسته 100 برگی یک نوع کاغذ مناسب برای چاپگرهای جوهر افشان می باشد. لازم به ذکر است که سطح این کاغذها براق بوده و دارای خاصیت ضد اب می باشند.

کاغذ فتو گلاسه براق 130 گرم RC یونیک سایز A3

کاغذ فتو گلاسه براق 130 گرم RC یونیک سایز A3 دربسته 100 برگی یک نوع کاغذ مناسب برای چاپگرهای جوهر افشان می باشد. لازم به ذکر است که سطح این کاغذها براق بوده و دارای خاصیت ضد اب می باشند.

کاغذ فتو گلاسه براق 130 گرم RC یونیک سایز A4

کاغذ فتو گلاسه براق 130 گرم RC یونیک سایز A4 دربسته 100 برگی یک نوع کاغذ مناسب برای چاپگرهای جوهر افشان می باشد. لازم به ذکر است که سطح این کاغذها براق بوده و دارای خاصیت ضد اب می باشند.

کاغذ فتو گلاسه براق 150 گرم RC یونیک سایز A3

کاغذ فتو گلاسه براق 150 گرم RC یونیک سایز A3 دربسته 100 برگی یک نوع کاغذ مناسب برای چاپگرهای جوهر افشان می باشد. لازم به ذکر است که سطح این کاغذها براق بوده و دارای خاصیت ضد اب می باشند.

کاغذ فتو گلاسه براق 150 گرم RC یونیک سایز A4

کاغذ فتو گلاسه براق 150 گرم RC یونیک سایز A4 دربسته 100 برگی یک نوع کاغذ مناسب برای چاپگرهای جوهر افشان می باشد. لازم به ذکر است که سطح این کاغذها براق بوده و دارای خاصیت ضد اب می باشند.

کاغذ فتو گلاسه براق 180 گرم RC یونیک سایز A3

کاغذ فتو گلاسه براق 180 گرم RC یونیک سایز A3 دربسته 100 برگی یک نوع کاغذ مناسب برای چاپگرهای جوهر افشان می باشد. لازم به ذکر است که سطح این کاغذها براق بوده و دارای خاصیت ضد اب می باشند.

کاغذ فتو گلاسه براق 180 گرم RC یونیک سایز A4

کاغذ فتو گلاسه براق 180 گرم RC یونیک سایز A4 دربسته 100 برگی یک نوع کاغذ مناسب برای چاپگرهای جوهر افشان می باشد. لازم به ذکر است که سطح این کاغذها براق بوده و دارای خاصیت ضد اب می باشند.

کاغذ فتو گلاسه براق 180 گرم RC یونیک سایز A4

کاغذ فتو گلاسه براق 180 گرم RC یونیک سایز A4 دربسته 20 برگی یک نوع کاغذ مناسب برای چاپگرهای جوهر افشان می باشد. لازم به ذکر است که سطح این کاغذها براق بوده و دارای خاصیت ضد اب می باشند.

کاغذ فتو گلاسه براق 180 گرم دورو یونیک RC سایز A3

کاغذ فتو گلاسه براق 180 گرم دورو یونیک RC سایز A3 دربسته 100 برگی یک نوع کاغذ مناسب برای چاپگرهای جوهر افشان می باشد. لازم به ذکر است که سطح این کاغذها براق بوده و دارای خاصیت ضد اب می باشند.

کاغذ فتو گلاسه براق 180 گرم دورو یونیک RC سایز A4

کاغذ فتو گلاسه براق 180 گرم دورو یونیک RC سایز A4 دربسته 20 برگی یک نوع کاغذ مناسب برای چاپگرهای جوهر افشان می باشد. لازم به ذکر است که سطح این کاغذها براق بوده و دارای خاصیت ضد اب می باشند.

کاغذ فتو گلاسه براق 260 گرم یونیک سایز A3

کاغذ فتو گلاسه براق 260 گرم یونیک سایز A4 دربسته 50 برگی یک نوع کاغذ مناسب برای چاپگرهای جوهر افشان می باشد. لازم به ذکر است که سطح این کاغذها براق بوده و دارای خاصیت ضد اب می باشند.

کاغذ فتو گلاسه براق 260 گرم یونیک سایز A4

کاغذ فتو گلاسه براق 260 گرم یونیک سایز A4 دربسته 50 برگی یک نوع کاغذ مناسب برای چاپگرهای جوهر افشان می باشد. لازم به ذکر است که سطح این کاغذها براق بوده و دارای خاصیت ضد اب می باشند.

کاغذ فتو گلاسه چسبدار 115 گرم یونیک سایز A4

کاغذ فتو گلاسه چسبدار 115 گرم یونیک سایز A4 دربسته 50 برگی یک نوع کاغذ مناسب برای چاپگرهای جوهر افشان می باشد. لازم به ذکر است که سطح این کاغذها براق بوده و دارای خاصیت ضد اب می باشند.

کاغذ چاپ تیشرت روشن 150 گرم یونیک سایز A4

کاغذ چاپ تیشرت روشن 150 گرم یونیک سایز A4 در بسته 10 برگی یک نوع کاغذ مناسب برای چاپ نوشته و عکس بر روی تی شرت هایی با رنگ روشن می باشد.

کاغذ کوتد 108 گرمی یونیک سایز A4

کاغذ کوتد 108 گرمی یونیک سایز A4 دربسته 100 برگی یک نوع کاغذ مناسب برای چاپگرهای جوهر افشان می باشد. 

کاغذ کوتد 128 گرمی یونیک سایز A3

کاغذ کوتد 128 گرمی یونیک سایز A3 دربسته 100 برگی یک نوع کاغذ مناسب برای چاپگرهای جوهر افشان می باشد. 

کاغذ کوتد 128 گرمی یونیک سایز A4

کاغذ کوتد 128 گرمی یونیک سایز A4 دربسته 100 برگی یک نوع کاغذ مناسب برای چاپگرهای جوهر افشان می باشد. 

کاغذ کوتد 170 گرمی یونیک سایز A3

کاغذ کوتد 170 گرمی یونیک سایز A3 دربسته 100 برگی یک نوع کاغذ مناسب برای چاپگرهای جوهر افشان می باشد. 

کاغذ کوتد 170 گرمی یونیک سایز A4

کاغذ کوتد 170 گرمی یونیک سایز A4 دربسته 100 برگی یک نوع کاغذ مناسب برای چاپگرهای جوهر افشان می باشد. 

برند یونیک یا همان Unik یک برند معروف در بهت تولید و عرضه انواع کاغ های فتوگلاسه، کوتد و … می باشد که به خوبی با کیفیت بالا توانسته رضایت مشتریان خودش را از محصولات بدست بیاورد. کاغرخانه تولید کننده محصولات یونیک در آلمان قرار دارد. لازم به ذکر است که کشور آلمان سالها یکی از بهترین تواید کننده های کاغذ در دنیا بوده و معمولا هر ساله نمایشگاه تخصصی انواع کاغذ را در کشور خود ایجاد میکند و هر هر ساله از سراسر دنیا برای اشنایی با تولیدات کاغذ المان به این نمایشگاه می ایند . یونیک نیز توانسته در دنیا سهم قابل توجهی از تولید کاغذ های با کفت خود را به خود اختصاص دهد.